ELS TAURONS

ELS TAURONS

Peix marí carnívor d’esquelet cartilaginós, cos allargat, entre cinc i set overtures branquials una o dues aletes dorsals, una aleta cabal heterocerca, cap aplanat amb la boca molt gran a la part inferior, idents molt esmolades.

El tauró blanc és el més perillós del món. Es el tauró que ataca amb més frecuencia els humans a aigües fredes, provocant la mort. El nombre d’ atacs sol ser inferior a 10 per any. Al sumergirse amb gàbies de acer especials es possible observar amb relativa seguretat.