PEIXOS

Els peixos generalment es defineixen com a vertebrats aquàtics i utilitzen brànquies per obtenir oxigen de l’aigua i posseeixen aletes amb un nombre variable d’elements esquelètics anomenats radis.